در حال مرور: سازمان جهانی صحت، ویروس کرونا، کووید ۱۹، گونه جدید