در حال مرور: خبرگزاری اسپوتنیگ

ثبت نام با موفقیت انجام شد!لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنیددوباره ارسال کنیدhttps://af.sputniknews.com/20220120/جبه-مقاومت-ملی-با-پایان-زمستان-حملات-تهاجمی-را-آغاز-میکنیم-۸۸۸۴۰۳۰٫htmlجبهۀ مقاومت ملی: با پایان…

ثبت نام با موفقیت انجام شد!لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنیددوباره ارسال کنیدhttps://af.sputniknews.com/20220120/امریکا-ویدیوی-حمله-راکتی-بر-یک-خانه-در-کابل-را-همگانی-کرد–ویدیو-۸۸۸۳۱۸۰٫htmlامریکا ویدیوی حمله راکتی بر…

ثبت نام با موفقیت انجام شد!لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنیددوباره ارسال کنیدhttps://af.sputniknews.com/20220120/اشتراک-نمایندگان-۶۰-کشور-جهان-در-کنفرانس-اقتصادی-امروز-گروه-طالبان-۸۸۸۲۳۸۰٫htmlاشتراک نمایندگان ۶۰ کشور جهان…

ثبت نام با موفقیت انجام شد!لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنیددوباره ارسال کنیدhttps://af.sputniknews.com/20220120/فرمانده-جبهه-مقاومت-در-اندراب-آغاز-هر-مبارزه-مشقت-های-دارد-۸۸۸۲۱۱۲٫htmlفرمانده جبهه مقاومت در اندراب:…

ثبت نام با موفقیت انجام شد!لطفا لینک ارسال شده به ایمیل را دنبال کنیددوباره ارسال کنیدhttps://af.sputniknews.com/20220120/دستگیری-دو-تن-از-دختران-معترض-در-شهر-کابل-از-سوی-جنگجویان-گروه-طالبان–۸۸۸۱۸۴۲٫htmlدستگیری دو تن از دختران…